Korespondensiya sa wikang Filipino binigyang pagpapahalaga sa taguyod ng BSU-SWAK


By upao - Posted on 31 August 2018

 

Sa temang “Filipino: Kasangkapan sa Pambansang Karunungan” nagtipon-tipon ang mga punong-guro, dalubguro at mga tagapag-ugnay ng Filipino mula sa iba’t-ibang paaralan ng Benguet noong ika 24 ng Agosto, 2018 sa CAS Little Theater upang linangin at sanayin ang kanilang kakayahan sa paggamit ng mga wikang Filipino sa opisyal na komunikasyon.

“Bilang bahagi sa serye ng Gawain sa Buwan ng Wika nais nating imulat sa bagong pamamaraan batay sa wikang Filipino at ortograpiya ang mga kalahok,” paliwanag ni Jenefer Tiongan, dalubguro ng Benguet National High School.

Dalawang bahagi ang talakayan. Unang bahagi ang masinop na pagsulat sa wikang Filipino. Ikalawa, ang korespondensiya opisyal sa Filipino.

Ani ni Tiongan, bilang tagapagsalita sa unang bahagi, nararapat lamang na kung ano ang bigkas, siya ang baybay at sulat sapagkat inilalahad rito ang organisadong pagsulat at maayos na gramatika.

Samantala, saikalawang bahagi ay binigyang-diin ang paggamit ng wikang Filipino at local sa talakayang korespondensiya.

“Ang layunin sa korespondensiya ay para mahikayat ang mga kalahok ng mga paaralan upang sila rin ay sumulat ng mga liham o anumang uri ng sulating pantanggapan sa wikang Filipino o sawikang lokal,” wika ni Dr. Winston Ros, tagapagsalita sa ikalawang bahagi.

Kanya ring inilahad na alinsunod ito sa Atas tagapagpaganap Blg. 335 na ang paggamit ng wikang Filipino sa lahat ng transaksyon sa pamahalaan ay maaring gamitin bilang wikang opisyal.

“Sa korespondensiya hindi nangangahulugan na ang wikang Filipino lamang ang nararapat gamitin sa mga transaksyon maari ring gamitin ang wikang local o katutubo dahil ang mga wikang ito ay bahagi sa kabuuan ng wikang Filipino na mas maiintindihan dahil hindi lahat ng tao ay nakakaunawa sa wikang Ingles,” dagdag ni Ros.

Hangad ng talakayan na matutuhan ang mga tamang pagbaybay, pagsulat ng liham at ang makabagong estilo ng paggamit ng wikang Filipino upang pagyamanin, palaganapin, paunlarin, i-preserba at matiyak ang kapanatilihan nito bilang sagisag ng atinglahi.

Mahigit limampu ang dumalo sa iba’t-ibang paaralan at antas mula sa Kagawaran ng Edukasyon dibisyon ng Benguet.

Isinagawa ito ng Paaralang Pansangay ng Benguet sapag-agapay ng tanggapan ng Benguet State University-Sentro ng Wika at Kultura (BSU-SWAK).//Mike Payangdo