Pagtuturo ng Panitikang Gender-Based, paksa sa pambansang seminar ng BSU-SWAK at KWF


By upao - Posted on 03 May 2018

 

Mahigit 300 na guro mula sa iba’t ibang panig ng bansa ang dumalo sa Pambansang Seminar sa Pagtuturo ng Panitikang Gender-Based ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pagtataguyod ng BSU-Sentro ng Wika at Kultura. Ang nasabing seminar ay ginanap sa JMM Hall ng Cordillera Career Development College noong Abril 26 hanggang 28 ng taong 2018.

Layunin ng seminar na mapataas ang kamalayang pangkasarian ng mga guro sa pagtuturo ng panitikang gender-based, magkakaroon ng panayam at talakayan hinggil sa iba’t ibang paksang may kaugnayan sa panitikan, wika, at kasarian, at magsasagawa rin ng pakitang-turo sa kuwentong bayan, tula, at maikling kuwento.

Ang mga panauhin sa unang araw ng seminar (April 26, 2018) ay sina: Dr. Sherry Junnette Tagle, OIC-President ng CCDC; Dr. Silvestre K. Aben, VP for Business Affairs ng BSU na kumatawan kay BSU President, Dr. Feliciano G. Calora Jr.; at si Dr. Jimmy Fong, Komisyoner ng KWF para sa mga Wika sa Kahilagaang Pamayanang Kultural.

Sa kanyang bating pagtanggap, sinabi ni Dr. Tagle na mahalaga ang mga seminar ng KWF para sa mga lugar kagaya ng Benguet kung saan hindi Filipino ang pangunahing wika samantalang si Dr. Aben ay nagpahayag ng suporta sa mga participants.

Si Dr. Fong naman ay sinimulan ang kanyang mensahe sa pagbatid ng kuwentong bayang “The Star Wives” mula sa Benguet na kanyang isinalin sa wikang Filipino. Tungkol ito sa mga talaw o bituin na sapilitang ginawang asawa ng mga kalalakihan sa pamamagitan ng pagtago sa kanilang mga damit kung saan nakakabit ang kanilang mga pakpak.

Inilarawan ni Dr. Fong ang mga kuwento, tula, dula, nobela at iba pang anyo ng panitikan bilang ang isa sa mga pinakmagandang nangyari sa ating buhay.

“Dahil sa mga ito, napa-padpad tayo sa ibang mga mundo at sa ibang mga panahon. Kung minsan, napapaiyak tayo, kung minsan tumatawa tayo. Ngunit paano ba natin mas higit pang intindihin at danasin ang panitikan,” tanong niya.

“Dumating tayo ngayon sa punto ng kasaysayan ng kaalaman na kilalanin ang ating mga pagkakaiba sa ari at sa kasarian ay may kinalaman sa ating kaalaman at karanasan sa panitikan,” dagdag pa ni Dr. Fong.

Kalaunan, nagbanggit si Dr. Fong ng mga teorya, at isyu tungkol sa mga isyu ng Gender and Development at ng LGBTQ+ community. “Sana makilala natin na ang mga tao ngayon ay may ibat ibang ari at kasarian at dahil dito mayroon tayong matututunan sa isa’t isa,” ani niya sa kanyang pagwawakas.

Ang mga sumusunod na paksa ay tinalakay sa tatlong araw na seminar: “Ang kasarian sa Kurikulum ng Kagawaran ng Edukasyon” ni G. Galcoso C. Alburo ng DepEd Marikina; “Estereotipo: Ang Babae sa Panitikang-Bayan” at “Pakitang-turo: Tuon sa Panitikang Bayan (Pang-elementarya)” ni Lordes Zorilla-Hinampas; “Kontemporaneong Panitikan, Kontemporaneong Kababaihan” at “Pakitang-turo: Tuon sa Tula (Pansekundarya) ni Prop. Moreal N. Camba; “Ang pag-usbong ng Panitikang LGBT sa Pilipinas” ni Dr. Johann Vladimir Espiritu; “Lapit sa Pagtuturo ng Panitikang Gender-Based” at “Pakitang Turo: Tuon sa Lapit sa Pagtuturo ng Panitikang Gender-Based” ni Prop. Wennielyn F. Fajilan.

“Mainam at maituturing na tagumpay at malaking ambag ito sa pag-iisip, pagtanggap at pagpapahalaga sa layon ng gender-based na punto ng panitikan. Malaking bagay ito higit pa ang patuloy na pagtataguyod ng BSU-SWAK ng programa para sa aming mga guro upang higit kaming uunlad at magigising sa isipang panlipunan,” ayon ito kay Dr. Ayesna Sabocohan ng Naval State University, isa sa mga kalahok ng seminar. //JSTabangcura